Ο Κοινωνικός μας Συνεταιρισμός

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία Κοιν.Σ.Επ. “Συλλογή” που ιδρύθηκε 08.08.2014 ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών κοινωνικής εκπαίδευσης και συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η διάδοση της βιολογικής  καλλιέργειας και κυνηγιού του ιδιαίτερου τύπου μανιταριού τρούφας, την ανάδειξη της ως γαστρονομικό προϊόν προστιθέμενης αξίας με πλούσιο άρωμα και γεύση συγκρινόμενο με τα ήδη γνωστά τις Ιταλίας και Γαλλίας, την εμπορία φρέσκιας τυποποιημένης τρούφας, την παραγωγή προϊόντων και υποπροϊόντων με βάση την τρούφα, την εκπαίδευση κυνηγών τρούφας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, την εγκατάσταση καλλιεργειών τρούφας, την ανάδειξη της ελληνικής τρούφας και τη δημιουργία ενός δυνατού εταιρικού brand name για την τρούφα στη γη της Θράκης.

Απώτερος στόχος είναι να γίνει δυνατή η πιστοποίηση της ελληνικής τρούφας και δει της τρούφας που φύεται στην Μακεδονία και την Θράκη μέσω της δημιουργίας μιας βάσεως δεδομένων που θα περιλαμβάνει:

  • Μορφολογικά χαρακτηριστικά
  • Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
  • Γενετικά χαρακτηριστικά/προφίλ
  • Περιβάλλον ανάπτυξης (εδαφοκλιματικές απαιτήσεις)
  • Καταγραφή περιοχών ενδιαφέροντος για καλλιέργεια

Η δημιουργία της βάσεως δεδομένων είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός φορέα που θα μπορεί να πιστοποιήσει το παραγόμενο προϊόν και κατά συνέπεια να οδηγήσει στην δημιουργία ταυτότητας προϊόντος (brand name) που θα περιγράφει τα χαρακτηριστικά του και ως τέτοιο θα μπορεί να εμπορεύεται στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η ανυπαρξία της πιστοποίησης των χαρακτηριστικών αυτών από Ελληνικό φορέα σήμερα επιτρέπει την εμπορία τόσο τελικού προϊόντος αμφιβόλου προέλευσης και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών όσο και  εμβολιασμένων φυτών. Τα παραπάνω δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά καθώς και δυσκολεύουν  την εμπορία του προϊόντος ιδίως στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.